PME Temperovač čokolády + 3 nerezové kalicí misky jako dárek

1 539 Kč * Uváděná cena platí pro 24.03.2023
Do obchodu

Temperovací stroj na výrobu čokolády ocení ti, kteří pracují s čokoládou ve větším množství. Temperovač má 2 stupně nastavení teploty, jeden slouží pro rozpuštění čokolády a druhý na udržování rozpuštěné suroviny.
Postup
Čokoládovou polevu nasypte do misky, zvolte požadovanou teplotu a začněte ohřívat. Termostat udržuje Vámi zvolenou teplotu po celou dobu rozpouštění.
Technické údaje
Napětí: 220 - 240 VFrekvence: 50 HzVýkon: 25 Watt
Jak se s temperovačem pracuje? Návod k použití 

Umístěte základnu na rovný pracovní povrch.
Do topné dutiny vložte tavicí nádobu.
Základní jednotku zapojte do síťové zásuvky.
Otočte ovládací spínač do polohy "tavení" (II) pro předehřívání na dobu asi 10 minut.
Čokoládovou hmotu nebo polevu vložte do hrnce, aby se roztavila. Maximální množství hmoty je 250 g, kalicí misky nepřeplňujte.Upozornění: Pokud používáte blokovou čokoládu, nakrájejte nebo strouhejte čokoládu na malé kousky, abyste snížili dobu tání.
Během procesu tavení hmotu příležitostně zamíchejte.Upozornění: Nepoužívejte ostré lžíce, nože nebo nástroje, protože byste mohli poškrábat povrch kalicí misky.
Když se čokoláda roztaví, přepněte spínač do polohy udržování teploty (I).
Podle potřeby použijte čokoládu nebo polevu.
Po ukončení otočte spínač do polohy vypnuto (0).
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Aby vám temperovač déle vydržel: Péče o temperovač

Před čištěním vždy vypněte základní jednotku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Základnu přístroje otřete čistým vlhkým hadříkem.
Tavné nádoby propláchněte v horké mýdlové vodě a vyčistěte je.
Nádobí ani podstavec nedávejte do myčky nádobí.
K čištění přístroje nebo nádob nepoužívejte ostré předměty.

Zásady bezpečného a ohleduplného užívání
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - přečtěte si je před použitím
Temperovač je určen POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeť.
Pro ochranu před elektrickým proudem neponořujte přívodní šňůru, zástrčky nebo spodní jednotku do vody nebo jiné kapaliny.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud je přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán a před čištěním. Před čištěním a uskladněním nechte důkladně vychladnout.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co přístroj nepracuje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Vraťte přístroj výrobci / prodejci na ověření, opravu nebo nastavení.
Vždy používejte správné zástrčky a napětí.
Nepoužívejte přístroj s příslušenstvím nebo tavícím hrncem, které nejsou doporučené výrobcem, protože by mohlo dojít k úrazu.
Nepoužívejte venku. Výrobek je určen pouze pro použití v interiérech.
Nenechávejte přívodní šňůru viset přes hranu stolu nebo přepážky a nedotýkejte se horkých povrchů.
Neumísťujte přístroj na horký povrch nebo v blízkosti horkého nebo plynového hořáku nebo do trouby.
Přístroj ani tavící nádoby nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
Při přesouvání spotřebiče s horkou tekutinou buďte maximálně opatrní.
Před vyjmutím vidlice ze zásuvky přepněte spínač do polohy "0".
Nepoužívejte přístroj pro jiné než určené použití. Přístroj je určen výhradně k tání čokolády nebo jedlých polev v peckách.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem používejte pouze vyjímatelný tavící hrnec. Hmotu nevkládejte a ani nerozpouštějte přímo v základně.
Nerozpouštějte čokoládu nebo polevu do výšky nad rysku "MAX", která je označena na tavicí nádobě.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Nejhledanější